Gedegen elementen

De term gedegen word gebruikt wanneer een element in zuivere metallische toestand word aangetroffen in de aardkorst. Het zijn dus allen stoffen die maar uit een element bestaan en in verbinding staan met een ander element. In totaal zijn er zo’n 23 elementen die als gedegen element in de aardkorst voorkomen. Goud, Zilver, Koper, platina en kwik zijn hiervan enkele voorbeelden.