Petrologie & Geologie : Studies der gesteente

Petrologie is de wetenschap die gesteente bestudeerd. Het woord petrologie komt van twee Griekse woorden Petros = Gesteente & Logos = Kennis. Letterlijk vertaald betekend het dus kennis der gesteente. Gesteenten vormen de vaste grond onder onze voeten, een groot onderwerp dus met vele belangrijke aspecten.

Inleiding  Geologie 

Gesteente bestaan uit mineralen en elk dal elke heuvel, bergketen, baksteen en oceaanbodem bestaan uit stenen/gesteenten en dus uit mineralen. Zoals eerder vermeld is petrologie de studie der gesteenten. Geologie is de wetenschap die de processen van de aarde bestudeert. Hierbij spelen die zelfde gesteente ook een belangrijke rol. Pas in de 18e eeuw kwam de geologie op gang, hiervoor dacht men nog dat alles was geschapen in zeven dagen. En dat de aarde slechts een paar eeuwen oud zou zijn. De eerste die inzag dat het anders is was James Hutton (1726 – 1797).  Hutton besefte dat de aarde veel ouder was dan die paar duizend jaar. (Inmiddels is bekend dat de aarde zelfs +/- 4.6 miljard jaar oud is). Deze inzichten kreeg Hutton door de studies van gesteente en de bijbehorende geologische processen. Met andere woorden de geboorte van de geologie als wetenschap.

Petrologie

Onder andere de victoriaanse edellieden raakten geïnspireerd door zijn ideeën en begonnen een collectie van gesteente. Dit noemen we tegenwoordig een petrologische collectie! Voor zowel de mineralen als de fossielen verzamelaar is een beetje kennis van gesteenten nooit verkeerd. Al die mineralen en fossielen worden tenslotte gevonden in hun matrix (moedergesteente). Als je weet met welk gesteente je te maken hebt is het ook makkelijker om dingen te identificeren. Bij fossielen kan deze kennis je meer inzicht geven in de omstandigheden waarin het dier leefden.
En bij mineralen kan het zelfs inzicht geven over welk mineraal je precies hebt gevonden. Omdat sommige mineralen nou eenmaal (meer of juist helemaal niet) voorkomen in bepaalde gesteenten. Voor het verzamelen van gesteente is slechts een scherp oog en een stevige rugzak en een houweel nodig. Wel is het net als bij fossielen en mineralen belangrijk om de vindplek te noteren. Deze vindplek kan bijvoorbeeld veel inzicht geven over wat voor soort gesteente het is en hoe oud het gesteente is. Maar ook over hoe het is ontstaan en in sommige gevallen waar het vandaan is gekomen.

Soorten gesteenten

In de basis onderscheiden we 3 soorten gesteente sedimentaire gesteente, stollingsgesteente en metamorfe gesteente.

1 Stollingsgesteente : 

Stollingsgesteente zijn gesteenten die zijn ontstaan door het stollen van magma of lava. Magma stolt boven de grond en lava stolt onder de grond. In beide omstandigheden ontstaan er dus verschillende gesteente. Dit onder andere omdat het magma aan de oppervlakte veel sneller afkoelt dan lava onder de grond.

Gesteenten Webshop 0014 Kimberliet (gesteente waar diamant vaak in word gevormd)

2 Metamorf gesteente : 

Metamorfe gesteente zijn gesteente die onder invloed van druk, temperatuur of hydrothermale vloeistoffen ontstaan. Dit zijn vaak gesteente die op grote diepte ontstaan of gesteente die ontstaan bij bergvorming.

Gesteenten Webshop 0011 Speksteen

3 Sedimentaire gesteente : 

Sedimentaire gesteente ontstaan wanneer er sedimenten worden afgezet. Vaak bestaat dit uit organische resten. Maar sedimentaire gesteente kunnen ook ontstaan wanneer door middel van erosie gesteenten afbreken en elders worden afgezet. Het is in sedimentaire gesteente dat de meeste fossielen aangetroffen worden. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd word zijn het niet de enige gesteente waar fossielen in gevonden worden.

Gesteente Webshop 0008  Zwarte schalie

Tot slot

Een gesteente collectie is dus van groot belang voor elke fossiele & mineralen verzamelaar. Heb je geen idee waar je moet beginnen? Dan zou ik het in eerste instantie aanraden om een goede gesteenten gids te kopen. En in tweede instantie kun je natuurlijk even op www.mineralenenfossielenkopen.nl kijken er altijd een prachtig aanbod aan gesteente beschikbaar. En natuurlijk is er op deze website ook meer te vinden. www.mineralen-fossielen.nl. Dat was het blog studies der gesteente.