Stollingsgesteente

Stollingsgesteente zijn simpelweg alle gesteente die zijn ontstaan door het stollen van magma of lava. Deze gesteente vallen ook weer onder te verdelen in een aantal categorieën. zo heb je diepgesteente, deze gesteente worden gevormd wanneer het magma ondergronds stolt. Daarnaast heb je nog uitvloeiingsgesteente / extrusieve gesteente wat inhoud dat het gesteente aan de oppervlakte stolt.

Wanneer vloeibaar gesteente zich onder het aardoppervlak bevind noemen we magma. En wanneer het aan de oppervlakte is, is het lava.

De opbouw van stollingsgesteente

Elke steen is opgebouwd uit verschillende mineralen in stollingsgesteente zijn een aantal mineralen zeer algemene/belangrijke componenten. Het gaat hierbij met name om de volgende gesteenten :

  • Kwarts
  • Veldspaat
  • Plagioklaas
  • Mica’s (muskoviet & Biotiet)
  • Amfibool
  • Pyroexenen
  • Olivijn

Natuurlijk kunnen er nog vele duizenden andere mineralen in gevonden worden. Maar in de basis bestaan stollingsgesteente voor een groot deel uit deze mineralen. Ieder stollingsgesteente heeft zijn eigen verdeling in samenstelling van deze mineralen. Deze mineralen vormen dan ook een belangrijk kenmerk voor de determinatie van deze gesteente. Het gaat er niet alleen om welke mineralen in het gesteente zitten, maar ook om hoe groot zij zijn.

Trachiet (gesteente Webshop 0016)

Waar kunnen we stollingsgesteente vinden.

Hoewel Nederland één niet actieve onderzeese vulkaan heeft, zijn stollingsgesteente niet echt iets van ons land. Ze zijn wel als zwerfsteen uit het hoge noorden te vinden. Door de gletsjers die tijdens de ijstijden materiaal hier hebben afgezet. Of door de rivieren die materiaal mee onze kant op hebben genomen vanuit bijvoorbeeld Duitsland. Je raad het dus al voor stollingsgesteente is magma en of lava nodig en dit komt alleen naar de oppervlakte bij vulkanische hotspots. Of oudere inmiddels niet meer vulkanische gebieden.

Småland Graniet (Zwerfstenen 0001)

Soorten diepgesteente

Diepgesteente of plutonische gesteente ook wel intrusieve of abyssische gesteente zijn alle stollingsgesteente die diep onder de grond zijn gestold. De kristallisatie kan variëren maar belangrijk is dat het magma langzaam stolt. Je hebt onder andere de volgende diepgesteente graniet, granodioriet, dioriet, doleriet of gabbro.

Soorten uitvloeiingsgesteente

Uitvloeiingsgesteente of extrusiefe gesteente ontstaan als het magma aan de oppervlakte snel afkoelt. De meest voorkomende uitvloeiingsgesteente zijn felische ryolieten en de basalten. Anderen zijn bijvoorbeeld ryoliet en andesiet. Bij uitvloeiingsgesteente zal het moeilijk zijn om de grootte van de kristallen waar te kunnen nemen. Omdat alles snel is gestold hebben de kristalen geen kans gehad om te groeien.

Melafier Basalt (Gesteente Webshop 0012)

Vulkanisch glas

In tegenstelling tot wat men misschien zal denken is glas niet alleen iets dat door mensen vervaardigt word. We kennen namelijk ook obsidiaan, dit is een natuurlijk glas afkomstig uit vulkanen. Het is een verblaast gesteente ontstaan door snel gestolde lava. Het bestaat uit SiO2 en een flinke hoeveelheid magnesium en ijzer.

Tot slot

Wil je meer weten over stollingsgesteente of petrologie in het algemeen? Kijk dan gerust even verder op mineralen-fossielen.nl hier staat mijn database met gesteente die zowel uit mijn eigen verzameling als uit de webshop afkomstig zijn. En wil je zelf gesteente verzamelen of je verzameling uit berijden? Kijk dan eens op mineralenenfossielenkopen.nl voor het mooiste aanbod aan allerlei gesteente.