Stomatella

Gastropoda 0229 / Stomatella phymotis / Olango island, Cebu, Filipijnen / 17 mm