Nassariidae (Iredale, 1916)

Deze staan in het Nederlands beter bekend als fuikhorens en modderslakken. Het zijn soorten uit ondiep water, die gewoonlijk in modder leven. Allemaal zijn het aaseters die leven in grote colonies. Er zijn een paar honderd soorten bekend waarvan slechts een enkeling in diep water voorkomt.

Gastropoda 0040 / Buccinanops cochlidium / La Coronilla, Uruguay / Datum : 5-1998 / Verzameld in zand op 2 m. diepte / 50 mm

Gastropoda 0041 / Nassarius capensis / Cape Agulhas, Zuid-Afrika / Datum : 12-1999 / Verzameld onder stenen / max. 14 mm

Gastropoda 0042 / Phos senticosus / Balabac island, Filipijnen / Datum : 1-2004 / verzameld in tanglenets / 38 mm

Gastropoda 0043 / Tritia mutabilis / Peniscola, Spanje / Datum : 5-1996 / Verzameld op rotsen / 30 mm

Gastropoda 0123 / Bullia callosa / Swakopmund, Namibië / Verzameld tussen stenen op het strand / Datum : 2017 / max. 37 mm

Gastropoda 0163 / Trita reticulata (Fuikhoren) / 2e Maasvlakte, Nederland / Strandvondst / Datum : 4-6-2017 / 23 mm

Gastropoda 0164 / Nassarius vibex / Fort Meyers Beach, Florida, USA / Datum : WOE 7-8-2019 / max. 10 mm

Gastropoda 0165 / Nassarius vibex / Tigertail Beach, Florida, USA / Datum : ZA 10-8-2019 / max. 13 mm

Gastropoda 0348 / Tritia incrassata / Venetië, Italië / Datum : 5-2106 / max. 8 mm

Gastropoda 0354 / Tritia obesolata / Jekyl island, Georgia, USA / Datum : 2-8-2019 / Max. 19 mm