Polyplacophora – Keverslakken

Deze week alles over keverslakken / Polyplacophora een aparte groep binnen de weekdieren die niet veel mensen zullen kennen.

Aantal Soorten

De schattingen van het totaal aantal soorten variëren van 650 tot bijna 1000 soorten keverslakken. Waarvan er ongeveer 40 tot 50 in Europa voorkomen, binnen het Nederlandse deel van de Noordzee kennen we er slechts 3. De meeste soorten komen uit de grote oceaan en uit de westkust van Midden-Amerika.

 

Taxonomie

De Polyplacophora zijn in 1816 beschreven door Blainville, het zijn weekdieren die tot een aparte klasse vormen. De naam Polyplacophora komt uit het Grieks poly = veel, placo = platen, phora = dragend. Vertaald krijg je dan dus veel platen dragend en dit past uitstekend bij de omschrijving van deze weekdieren.

Over de taxonomie van de keverslakken is men het nog lang niet eens, Er zijn diverse indelingen en opvattingen. De meest recente indeling gaat uit van 2 subklassen.

Biologie van de Schelp

Alle keverslakken hebben een schild dat bestaat uit acht verschillende segmenten die door een band bij elkaar gehouden worden. Het schild zorgt ervoor dat de dieren zich kunnen oprollen wanneer er gevaar dreigt. Wanneer het dier sterft valt het schild uit elkaar.

Biologie

De mond van het dier bevind zich aan de onderkant, en hierin zit een tong achtige structuur die radula genoemd word. De radula heeft meerdere rijen tanden met 17 tanden per rij. Deze radula word gebruikt om algen van het substraat of te schrapen. Vervolgens trekt de cilia het voedsel met een stroom van slijm door de slokdarm. Keverslakken missen een duidelijk te onderscheiden hoofd en het zenuwstelsel is net een geplooide ader.

Evolutie

De Oudste soorten komen uit het laat-devoon/begin-Carboon. Toch blijft het verder lastig om van de rest iets te zeggen. Doordat de keverslakken zo onbekend zijn worden de losse segmenten vaak aangezien als incomplete tweekleppigen die men vaak weggooit. Daarnaast fossiliseren de afzonderlijke platen slecht waardoor ze in eerste instantie al erg zeldzaam zijn.

Referenties – Online

Referenties – Literatuur

  • Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied (ecologische atlas van de marine weekdieren (Mollusca))
  • Compendium of Seashells (R.Tucker Abbott & S.Peter Dance
  • De fossiele schelpen van de Nederlandse kust