Sulfaten

Deze klasse omvat alle sulfaten, chromaten, molybdaten en wolframaten. Waar zuurstof zich kan inwerken of sulfide houdende gesteente en mineralen ontstaan sulfaatmineralen. Dit oxidatieproces vind plaats op het aardoppervlak in zeer veel verschillende milieus. Tot deze groep behoren bijvoorbeeld enkele bekende mineralen als celestien, gips en bariet.