Tremoliet

Tremoliet is een calcium magnesium inosilicaat dat behoort tot de amfibool-groep, de chemische formule van het mineraal is Ca2Mg5Si8O22(OH)2. Tremoliet is een van de 6 asbest mineralen en is het meest algemeen in stollings en metamorfe gesteenten met name als deze gesteenten een hoog calcium gehalte hebben.

Mineralen 0116 / Tremoliet / La Croix val Mer, Frankrijk / 20 mm / Micromount