Prehniet

Prehniet is een calcium aluminium silicaat dat behoort tot de zeolieten, de chemische formule is Ca2Al2Si3O10(OH). Het is een kleurloos, wit, grijs, geel of groen mineraal met een witte streepkleur. Het is een algemeen mineraal in verweerde hydrotermale gesteenten.

Mineralen 0115 / Preheniet op apofylliet / Bombay, India / 63 mm