Dickiet

Dickiet is een alluminium silicaat dat behoort tot de fylosilicaten, het heeft als chemische formule Al2Si2O5(OH)4. Het hoort thuis in de kaolien-groep een groep van klei mineralen. De kleur is over het algemeen wit, grijs of bruingeel.

Mineralen 0083 / Silicaten / Dickiet / Emma dumps, Heerlen, Nederland / 52 mm

Mineralen 0084 / Silicaten / Dickiet / Emma dumps, Heerlen, Nederland max. 88 mm