Oxiden

Zoals je al wel kunt raden speelt het element zuurstof bij de mineralen uit de klasse 4. Oxiden een grote rol. Het is dan ook de belangrijkste bouwstof bij alle mineralen uit deze categorie. Verbindt zuurstof zich met een ander element dan word een oxide gevormd. Als er water mee doet dan krijg je een hydroxide. Er zijn +/- meer dan 500 mineralen die tot deze groep behoren.