Organische verbindingen

De laatste groep bevat alle organische verbindingen, dit zijn met name koolstof verbindingen. Om deze groep tot de mineralen te rekenen vind ik twijfelachtig omdat het heel officieel gezien geen mineralen zijn. Toch staat ook bij de officiële indelingen deze groep wel vermeld, en dat is ook de reden dat ik hem hier neer heb gezet. Bij organische verbindingen kun je bijvoorbeeld denken aan barnsteen, nierstenen, en enkele andere stoffen.

 

Barnsteen