Zwerfstenen

Er is een bepaalde groep stenen verzamelaars die zich richt op zwerfstenen. Zwerfstenen zijn stenen die aangevoerd zijn vanuit andere locaties.  In Nederland heeft de wetenschap zich hier lang mee bezig gehouden in verband met de verschillende ijstijden die ons land in de greep hebben gehad. Toch is het verzamelen van zwerfstenen tegenwoordig meer een liefhebberij dan een wetenschap.

Gidsgesteenten

Gidsgesteenten zijn zwerfstenen waarvan men de oorspronkelijke locatie heeft weten te achterhalen, en dat maakt het verhaal natuurlijk veel interessanter.

Noordelijke zwerfstenen

Oostenlijke/zuidelijke Zwerfstenen

Zwerfsteen mineralen