Unakiet

Unakiet is een door metamorfose veranderende graniet, deze bestaat uit veldsplaten en epidoot. Een niet essentieel mineraal dat aanwezig kan zijn in unakiet is kwarts.

Edelstenen Webshop 0044 / Unakiet / Zuid-Afrika / 80 mm

Edelstenen Webshop 0045 / Unakiet / Zuid-Afrika / max. 27 mm