Kalksteen

Kalksteen ontstaat door de ophoping van ophoping van resten van in zee levende organismen, waarvan de resten voor een zeker deel uit kalk bestaan. Om die reden worden in kalksteen daarom ook vele fossielen aangetroffen, toch zijn het het vaak ook microscopische organismen zoals foramiferen en Coccolieten waardoor je ze lang niet altijd zult zien.

Kalksteen kan worden omgezet in dolomiet & marmer door verschillende geologische processen.

Tekst Referentie : Het Keienboek 5e editie ( P. van der Lijn 1964)

De kalkstenen vormen een eigen wereldje van soorten, waarvan de studie veel tijd vraagt en veel kennis vereist van weekdieren, stekelhuidigen, koraaldieren enz. Dankzij het Ontstaan uit kalkhoudend slib in een niet al te diepe meestal heldere zee. Waartussen de gezonken schelpen van afgestorven weekdieren zijn opgehoopt. Laag op laag, duizenden bij duizenden, miljoen jaren lang onder nu en dan gewijzigde omstandigheden van zeestroming, golfslag, bodemgesteldheid en zeediepte. Daarmee gepaard gaande veranderingen in de voedselvoorraad en voedsel soorten. Die een grote verscheidenheid brachten aan fossiele resten. 

Er zijn rode, bruine, gele, grijze, blauwe, witte en zelfs zwarte kalkstenen welke grofkorrelig tot dicht kunnen zijn. En door een vrij hoog zand of kwartsgehalte overgaan in zandige kalksteen. Bij rijkdom aan glaukonietkorrels ontstaat ook groenkleuring der kalk. Sommige kalkstenen zijn verkiezeld, dat wil zeggen meestal met behoud van vroegere structuur. Ook uit de bouwstof der schelpen is door uitloging o.a. met koolzuurhoudend water, vaak alle kalk verdwenen geleidelijk vervangen door kiezelzuur het zij kwarts.

Tekst Referentie : Gesteenten, Mineralen en Fossielen van de hele Wereld (Roger Phillips & Chris Pellant)

Kalkstenen of Carbonaten bestaan voor het belangrijkste deel uit Calcium-Mineralen zoals calciet en dolomiet. Vaak bevatten deze gesteenten ook kleinere hoeveelheden andere mineralen, waaronder kwarts en klei. Kalksteen kan zowel in marine als in zoetwatermilieus ontstaan, hoewel de 1e categorie veel algemener voorkomt. Kalksteen is gevoelig voor chemische verwering, dit heeft aparte kalksteenlandschappen tot gevolg. Kalksteen heeft een belangrijke economische betekenis en word onder meer gebruikt in de cement-industrie en ook voor enkele andere bouwmaterialen.

Overige kalkstenen

Op deze pagina staan alle kalkstenen die ik niet in een eigen categorie kan plaatsen.

Gesteenten Webshop 0005 / Kalksteen / Rheine, Duitsland / 67 mm

Gesteenten 0005 / Kalksteen / Rheine, Duitsland / 50 mm

Gesteenten 0006 / Kalksteen / 30 km van Innsbruck, Oostenrijk / 11-6-2018 / 34 mm