Muschelkalksteen

De Muschelkalksteen is een dunne gelaagde grijze tot blauwachtige triassische kalksteen, die (voor het eerst) beschreven is in de steengroeve van Winterswijk, Nederland. Ook zijn er dolomietbanken met meer roze tot gele muschelkalksteen aanwezig. De afzettingen komen uit het onder tot midden trias,en is  van af 240 miljoen jaar tot 243 miljoen jaar oud. De muschelkalksteen is afgezet in een tropische ondiepe zee die de Muschelkalkzee word genoemd.

In de muschelkalksteen zijn verschillende mineralen aangetroffen zoals pyriet, chalcopyriet, galeniet en coelestien. daarnaast staat deze groeve bekend om zijn notosauriërs en ander marine reptielen, dit naast een andere triasfauna.

@ Referentie : Sauriërs uit de Onder-Muschelkalk van Winterswijk. (Grondboor & Hamer 2003 nr. 1a)

@ Referentie : Winterswijk, Geologie Deel II (H.W. Oosterink)

Rock specimens

Hier onder vind u alle Muschelkalksteen specimens die zowel uit mijn privé collectie als uit de webshop afkomstig zijn.

Gesteenten Webshop 0001 / Muschelkalksteen / Steengroeve, Winterswijk, Nederland / 70 mm

Gesteenten 0001 / Muschelkalksteen / Steengroeve, Winterswijk, Nederland / 44 mm