Septarie

Septarie of septaria is versteende klei, toch is het geen fossiele klei wand de definitie van een fossiel is als volgt ; alle versteende resten van organisme. Aangezien klei al uit mineralen bestond die niet van een organisme afkomstig zijn mag het dus nooit als fossiel worden omschreven. De term fossiele klei is hierbij dus incorrect.

Gesteenten Webshop 0008 / Septarië /Stanhope, weardale, UK / 60 mm