Petrologie & gesteente

De wetenschap petrologie is de wetenschap die stenen bestudeerd. Het woord petrologie komt van twee Griekse woorden Petros = Gesteente Logos = Kennis letterlijk vertaald is dat dus kennis der gesteente. In de basis onderscheidt men drie soorten gesteente Stollingsgesteente, metamorfe gesteente en sedimentaire gesteente. In deze categorie staan al alle gesteente en gesteente vormende mineralen die op de website te vinden zijn.

Overige – Geologie

In de geologie is lang niet alles altijd even duidelijk, hoewel meestal is er wel een categorie waar een gesteente in thuis hoort. maar er zijn zo een paar dingen die een beetje raadselachtig zijn. Mogen we ze wel als gesteente rekenen? Ik heb heb bijvoorbeeld over dingen als septarie (versteende klei) en de voor sommige wel bekende moqui marbles. Deze pagina beschrijft allemaal van dit soort raadselachtige verschijnselen.