Geologische Tijdschaal (5) : Devoon

We zijn inmiddels aangekomen bij het devoon, de geologisch tijdsperiode die duurde van 419,2 tot 358,9 miljoen jaar geleden. Het devoon was een periode met een relatief warm klimaat en een hoog zeeniveau. Er werden in dit tijdperk immense riffen gevormd in de ondiepe zeeën. Op het land ontstonden de eerste bossen, waar bijvoorbeeld de aller eerste zaadplanten groeiden.

Flora en fauna

Ik had het al even in het kort genoemd, de immense riffen uit het devoon. De Placodermi (gepantserde beenvissen) werden steeds dominanter. En aan het einde van het Devoon heeft dit geleid tot een van de bekendste super predatoren onder de vissen, Dunkleosteus terelli. Om maar aan dit soort predatoren te ontsnappen evolueerde in het devoon ook de eerste Amfibieën. Dit is een hele belangrijke stap geweest voor de kolonisatie van het land. De bekendste missing links tussen land en water komt dus uit het devoon Tiktaalik. Ook zijn de oudst bekende insecten afkomstig uit het devoon, maar waarschijnlijk zijn deze al wel eerder verschenen. Ook de eerste ammonietachtige (Goniatieten) en de eerste staalvinnige en kwastvinige vissen komen allemaal uit het devoon.

Klimaat en Geografie

Nederland lag destijds (net als een ander deel van Europa) op het Microcontinent Avalonia, tijdens dit tijdperk is het microcontinent samengevoegd met het huidige noord-Amerika en Groenland (Laurentia). Wat nu dankzij de samenvoeging Euroamerika word genoemd.

Naamgeving

Het devoon is vernoemd naar het Engelse Devon, een plaats waar gesteenten uit het devoon aan de operavlakte komen. En ook de plek waar het devoon als eerste bestudeerd en beschreven is. En wel door de Britse geologen Adam Sedwick en Roderich Murichson in het jaar 1839.

Vindplekken

Alleen al in Europa zijn een hoop vindplaatsen, bijvoorbeeld het al genoemde Devon. Maar ook in Duitsland heb je een hoop vindplekken/gesteenten die hun oorsprong hebben in het devoon. Een van de bekendste daarvan is wel de Eifel, maar ook Hagen, Dommerkhule en zo nog een aantal locaties.