Geologische tijschaal (2) : Cambrium

Het cambrium duurde van +/- 541 tot en met +/- 485 miljoen jaar geleden. In het cambrium komen voor het eerst complexe organismen / dieren voor. Sterker nog in het cambrium zijn veel diergroepen die we vandaag de dag kennen er voor het eerst. Deze plotselinge opkomst van soorten word de cambrium explosie genoemd.

Cambrium

De naam Cambrium komt van uit Wales. De Latijnse naam van deze plek is namelijk Cambria. In 1835 werd deze tijd laag hier voor het eerst bestudeert door Adam Sedwig, die tevens ook de naam heeft gegeven.

Leven

Afgezien van de bryozoa hebben zoals reeds vermeld veel diergroepen hun oorsprong in het cambrium. Daarnaast komen er in het cambrium een hoop vreemde en bizarre dieren voor zoals bijvoorbeeld ; Opabinaia, Halusigenia, Anomalacaris en zo voort. Dit waren allemaal marine organismen. Op het land kwamen nog geen planten en dieren voor, wel waren er al bacteriën en schimmels die op de rotsen vast zaten.

Atmosfeer

Tijdens het cambrium steeg het zuurstof gehalte in de lucht, dit komt door de stromatolieten die al sinds het precambrium fotosynthese konden bewerkstelen. Nieuw waren echter plantaardige cellen die hier ook toe in staat waren. Deze plantaardige cellen zijn de oudste plantachtige die we kennen.

Platen tektoniek

Tijdens het cambrium lag Nederland ongeveer ten hoogte van Argentinië op het zuidelijk halfrond. We kunnen hier verder niet heel veel over zeggen. Dit komt omdat er in Nederland geen lagen uit het cambrium aan de oppervlakte komen. Ook het zeeniveau lag tijdens het cambrium vele male hoger dan dat nu het geval is. Waarschijnlijk was er een verschil van wel 100 meter!

Locaties

Er zijn wereldwijd nog best een aantal locaties waar het cambrium aan de oppervlakte komt. Naast het eerder genoemde Wales zijn ook de Burger Shales in Canada en ook in Australië komen deze lagen aan de oppervlakte. Wil je het dichter bij huis zoeken? Dat kan want ook in de Ardennen zijn gesteenten uit het cambrium te vinden.