Geologische tijdschaal (8) : Trias

Na een van de grootste massa extincties (ongeveer 3 kwart van alle soorten stierf uit) die de aarde gekend heeft zijn we in het trias aangekomen. Het trias is het eerste tijdperk van het mesozoïcum en zal dus het begin van het dinosauriër tijdperk inluiden. Toch zijn alle dino’s uit het trias nog niet echt van formaat, en ze hebben nog een lange weg te gaan. Met veel concurrentie van bijvoorbeeld krokodil-achtige. Het trias duurt van 251,9 tot ongeveer 201,3 miljoen jaar geleden.

Marine organismen

Heel veel marine algen waren uitgestorven wat als resultaat had dat de stromatolieten voor een deel hun positie innamen. Ook de brachiopoden hebben een zware klap gehad, en hun positie is dus inmiddels overgenomen door de bivalven. Van de ammonietachtigen is in het begin van het trias nog maar een handje vol soorten over, en daaruit zijn weer heel veel nieuwe soorten ontstaan. Ook de zee-egels hebben erg geprofiteerd van de massa-extinctie en zijn enorm veel soorten die andere niches invullen. De koralen hebben zich na een flinke afname ook weer kunnen herstellen en er zijn zelfs enkele (moderne) groepen bijgekomen zoals de Hexacorallia. In de loop van het trias worden riffen dus ook talrijker en gevarieerder. Toch zijn de riffen uit het trias nog wel kleiner dan die uit het devoon of van moderne riffen. De vissen hebben een flinke klap gehad en in het trias zijn er dan ook maar weinig soorten te vinden.

Marine reptielen

Onder de marine organisme zijn nieuwe groepen reptielen de Nothosauria, placodontia, plesiosauria de thallattosauria, en de ichtiosauria. De ichtiosauria waren in het trias zelfs zeer succesvol en werden aan het eind van het trias zelfs gigantisch.

Terrestrische organismen

De belangrijkste verandering op het land is dat de archosauromorpha (de groep waar de dinosauriërs uit voorkomen) het van de therapsiden (zoogdierachtige reptielen) hebben overgenomen. Bekende namen van deze vroege sauriërs uit het trias zijn bijvoorbeeld Coelophysis, Herrerasaurus, plateosaurus en procompsoghnatus. De landplanten hebben minder last gehad van de massa extinctie, doch zijn daar ook nog wel een aantal veranderingen.

Bont Zandsteen : gesteente uit het trias (Meerfeld, Vulkaaneifel, Duitsland)

Het trias van Nederland

Ook in Nederland komen gesteenten uit het trias aan het operavlakte. In de Musselkalkstenen van Winterswijk zijn erg belangrijke vondsten uit het trias gedaan. Vele Nothosaurieërs en andere marine reptielen maar ook hun voedsporen zijn hier gevonden. Daarnaast een hele reeks aan andere diersoorten die er op wijzen dat Winterswijk destijds in een kustgebied lag.

Rhynchosaurus Voetspoor (winterswijk, Nederland)