Naticidae

De Naticidae zijn een grote familie met een wereldwijd voorkomen. Het zijn carnivoren die op zandbodems leven. Waarschijnlijk stammen de soorten uit het laat trias of het vroege jura. Er zijn wereldwijd zon 260 tot 270 soorten.

Fossielen 0254 / Euspira gostschei / Miste, Winterswijk, Nederland / Mioceen / max. 16 mm