Annelida – Ringwormen

De Annelida worden in het Nederlands ook wel Ringwormen genoemd. Er bestaan vandaag de dag zo’n 15.000 soorten waartoe de onder andere de regenwormen, ringwormen en bloedzuigers behoren. In het fossil record is deze diergroep slecht vertegenwoordigt, dit omdat de dieren een week lichaam hebben zonder harde delen zodat fossilisatie haast onmogelijk is. uitzonderingen zijn de kokers van borstelwormen en de ichnofossielen – kruipsporen maar die laatste groep heeft op deze website een eigen categorie.

Polychaeta (Grube, 1850)

Fossielen 0077 / Diduptera Sp, / Hoevenen, Antwerpen, België / Neogeen / max. 12 mm