koraal : Wat is het nu precies???

Bij fossiel maar zeker ook bij modern (levend) koraal is veel verwarring over wat is het nu eigenlijk. Het zijn dieren met (of zonder) een extern kalksteen skelet. Deze dieren genaamd poliepen leven in colonies die verpakt zitten in een kalkstenen frame. De poliepen werken samen met bepaalde soorten algen om fotosynthese te kunnen bewerkstelen.

En fossiel koraal dan?

Nou de poliepen hebben een week lichaam en blijven zelf niet makkelijk bewaard als fossiel. Wat wel bewaard blijft zijn de kalkstenen skeletten waar de koraaldiertjes in leven. De oudste fossiele koralen komen uit het cambrium maar van af het ordovicium komen zij pas algemeen voor in de gesteenten lagen.

Fossielen Webshop 0029  Fossiel koraal – eifel – Devoon

Taxonomie

Tja de taxonomie van deze dieren is een geval apart! De koralen worden onderverdeeld bij de klasse Anthozoa (Vertaald naar het Nederlands : Bloemdieren). Dit is de zelfde klasse als waar de zeeanemonen ook toe behoren. Er zijn zo’n 4500 soorten koralen bekent, maar de determinatie (het op naam brengen van de soort) is extreem lastig. Zo word er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van hele dunne slijpplaatjes. Zonder die slijpplaatjes zijn fossielen overigens helemaal niet te determineren. Over het algemeen is dit een vakgebied voor specialisten en ik kan er dus ook weinig over vertellen.

Fossiele vindplaatsen?

Er zijn wereldwijd enorm veel vindplaatsen voor fossiel koraal, in Nederland echter enkel bekend uit de kalkstenen van Limburg, en de zwerfstenen die via de Baltische kusten ons land bereiken. In de nabij gelegen gebieden is de Eifel misschien wel de vindplaats met de mees veelvuldige voorkomens van (devoon) koralen.

Let Op!

Veel soorten koralen zijn bedreigd of ernstig bedreigd en staan op de CITES lijst. Recente soorten mag je dus niet je bezit hebben, en zeker niet exporteren/importeren. Voor fossielen is dit anders deze kun je gewoon zonder enige problemen verzamelen, maar zorg dat je zeker weet dat je met een fossiel exemplaar te maken hebt!

Tot slot

Wil je meer weten over fossiel koraal kijk dan gerust even verder op www.mineralen-fossielen.nl  en ben je op zoek naar de mooiste stukjes fossiel koraal voor jou eigen verzameling? Kijk dan gerust even op www.mineralenenfossielenkopen.nl voor het mooiste aanbod aan fossiel koraal.