Erts-mineralen zijn alle mineralen die voor een bepaald element/grondstof gewonnen worden.