Taxonomie – de indeling van het dierenrijk!

Ik ben er weer met een nieuwe blog voor deze week! Deze keer taxonomie – de indeling van het dierenrijk. Als je je met fossielen bezig houdt is het handig als je basis van de taxonomie en nomenclatuur een beetje kent. De taxonomie en nomenclatuur heb je bijvoorbeeld nodig tijdens het determineren van je verzamelde fossielen. Maar ook dingen als schijf/werkwijze en dergelijke zijn zeker van belang als het gaat om fossielen maar ook bij moderne natuur zijn taxonomie en nomenclatuur onmisbaar geworden.

Historie

De aarde is geschat op een ouderdom van +/- 4.6 miljard jaar. Wanneer de continentale  korst van onze planeet stolde, een proces dat zich ongeveer 3.8 MA voltrok. Zien we vrijwel meteen daarna de 1e tekenen van leven. In de loop der tijd zijn er steeds meer soorten gekomen door evolutionaire ontwikkelingen. De indeling van het dierenrijk was nodig om het overzicht niet te verliezen. Natuurlijk zijn de meeste van al die soorten enkel bekend als fossiel, en mede daarom zijn de taxonomie en nomenclatuur zo belangrijk voor fossielen verzamelaars.

1 ; Astylospongia praemorsa / Overijssel, Nederland / Boven Ordovicium 445 MA / Fossiele spons

2 ; Heteraster oblongus / Aptiaan, Krijt / Morella, Spanje / Fossiele zee-egel

Nomenclatuur

Pas aan het einde van de achttiende eeuw is de paleontologie tot een aparte tak van wetenschap verheven. Omdat er in die tijd steeds meer natuurwetenschappelijke geschriften kwamen werd het nodig om een indeling te maken van al deze dier soorten. De Zweedse Carl von Linné bracht deze taak de indeling van het dierenrijk tot een prachtig resultaat. Carl von Linné heeft alle tot dan toe bekende organismen in een boekwerk ondergebracht. En dit is de basis van de moderne nomenclatuur.

Chili arend / Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)

Driedoornig stekelbaarsje / Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758)

Taxonomie 

Taxonomie is de wetenschap die zich richt op deze indeling van onder andere dus het dierenrijk. Daarnaast ook de andere rijken ; planten,

schimmels, bacteriën & flagellaten dankzij nieuwe technieken worden nieuwe inzichten behaald en dingen gewijzigd/verbeterd. De wetenschappers die dit onderzoek doen kijken tegenwoordig onder andere naar het DNA . Het basis principe is echter het zelfde als in het begin. De onderverdeling binnen de taxonomie gaat als volgt ;

Rijk > Stam > Klasse > Orde > Familie > Geslacht > Soort

Je Schrijft tussen haakjes naam/ontdekker en ook dienen alle namen in het latijn geschreven te zijn Bijvoorbeeld : Gallus gallus (Linnaeus, 1758). Of in het geval van de gedomesticeerde kip Gallus gallus domesticus (Linaeus,1758). Belangrijk is wel dat enkel de geslachtsnaam (vet gedrukt) met een hoofdletter begint. Mocht je zeker zijn van het geslacht maar twijfel je of je wel de juiste soort gevonden hebt. Dan schrijf je dit zo Gallus cf. domesticus of als je niet zeker bent van het genus Gallus ? gallus

Overige informatie

Voor elke soort dient officieel een type specimen aanwezig zijn, een type specimen is het specimen waaraan de soort voor het 1 officieel is beschreven. Deze dienen te worden opgeslagen in een museum. Ook heb je nog zo iets als synoniemen dit zijn verouderde benamingen voor dezelfde soort. Men plaatst een diersoort wel eens in een ander genus. De 1e naam is dan niet meer geldig. Als een diersoort door twee mensen tegelijkertijd dan is de naam van de eerste persoon rechtsgeldig.